logo


Información general Inscripciones Programa PonenciasComunicaciones y Experiencias Ponentes Patrocinadores

 • Ponencias

  Bloque I: Bases del (ECO) sistema deportivo

  Destinaremos este espacio para identificar los principales cambios que promueve la nueva Ley vasca de la actividad Física y Deporte. Nos interesa no solo el nuevo marco teórico, sino también, el posicionamiento y las prioridades de los responsables políticos en relación a la puesta en marcha de las políticas deportivas. En este bloque escucharemos la hoja de ruta de los agentes políticos, en el nuevo contexto jurídico.

  Además debemos mirar hacia fuera, y conocer los planteamientos a nivel global en nuestro ámbito. De la mano de la Organización Mundial de la Salud, en este Congreso, se presentará el Plan de acción Global de actividad física 2018- 2030.

  Ponencia marco

  Let´s Be Active. Everyone, everywhere, everyday.
  Global Action Plan on Physical Activity. 2018-2030.

  Francisco B. Ortega. Consultor Organización Mundial de la Salud.

  Ponencias

  Ponencia 1: “Financiación pública del deporte. Análisis de los datos y ponencia crítica sobre los mismos.“.

  Iñaki Ugarteburu. KAIT

  Mesa Redonda 1: Estrategias y propuestas en diferentes ámbitos del deporte: promoción actividad física / deporte escolar / financiación de la actividad física y deporte / parque de instalaciones deportivas.

  Representantes partidos políticos vascos con representación parlamentaria.
  Moderador: Luis Solar.


  Bloque II: Estrategias de adaptación del (eco)sistema deportivo surgidas en la pandemia. 

  El sistema deportivo se ha ido transformando gracias a nuevos agentes promotores de actividad física y deporte. Es ahora el momento de reconocer su contribución al aumento de personas activas y convivir con ellos para conseguir mejores resultados. Son muchas las dinámicas de distintos grupos/agentes que practican y dinamizan prácticas deportivas fuera del marco clásico, bien sean operadores de fitness o grupos auto-organizados con o sin ánimo de lucro. Profundizaremos en ésta realidad creciente que gracias a internet y las redes sociales, crece de manera exponencial.

  Asimismo, el deporte está conquistando nuevos espacios, entre ellos, el espacio público urbano. Analizaremos esta cuestión desde una perspectiva ecofeminista. Sería un éxito poder conocer el perfil de este nuevo target, sus necesidades, sus demandas… ¿Contamos con otras fuentes de información dentro de la industria del deporte?

  Por último, el (ECO) Sistema Deportivo, no puede dejar a nadie fuera, por ello, vemos necesario conocer cuáles son los principios para la promoción de la actividad física en grupos sociales desfavorecidos, de cara a poder intervenir en aquellos colectivos, con menos recursos para liderar su actividad física.

  Ponencias Marco

  Ponencia 1: “Impacto de 2 años de pandemia en el deporte y la actividad física.”

  Juan Aldaz. Profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV-EHU

  Ponencias

  Ponencia 1: “El deporte en tiempos de innovación forzosa.”

  Juanma Murua. Economista y consultor independiente en el ámbito de las ciudades activas.

  Ponencia 2: “Transformación digital de la actividad física a distancia”

  Joel Balagué.CEO Volava.

  Ponencia 3: “Experiencia innovadora de competencia online en deporte federado.”

  Judith Fernández. Federación Vasca de Gimnasia.

  Mesa Redonda 1: “Adaptación a la pandemia de las industrias del deporte en el sector del fitness.”

  (BE-UP fitness / BPXport / Fundación Estadio)
  Moderador: Gerardo Escarza.


  Bloque III: ¿Qué retos nos depara el futuro?

  Analizaremos el efecto Covid-19 en el Deporte, superados los primeros meses de una crisis sin precedentes. Hablaremos de retos de sostenibilidad medioambiental de la industria del deporte ante la agenda 2030.

  Tras la presentación del estudio sobre la financiación y el gasto en el Deporte en 2018 de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, nos gustaría realizar una reflexión sobre la sostenibilidad económica y social de las instalaciones y servicios deportivos públicos, y el papel que deben desempeñar dentro del (ECO) sistema deportivo.

  Ponencias

  Ponencia 1: “Termómetro del Ecosistema del Deporte en España.”

  Alfonso Jiménez. Fundación España Activa.

  Ponencia 2: ” Organización Eventos ante la nueva realidad: Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte 2022 en Bizkaia.

  Jorge García. Director de competiciones de la FETRI.

  Ponencia 3: “Los ODS como impulsores de la transformación del deporte“.

  Ana Vallejo.Consultora independiente Sports & Green Events.

  Mesa Redonda 1: “Retos del deporte municipal. Sostenibilidad económica y social de servicios e instalaciones deportivas.”

  Boni Teruelo / Asier Arevalo / Fernando Tazo / Inma Martinez-Aldama
  Moderadora: Clemen Sevilla.

  Ponencia cierre:

  “Cambio en el estilo de gobernanza del deporte“.

  Juanjo Álvarez. Catedrático de Derecho Internacional privado de la UPV-EHU


 • Hitzaldiak

  I. Blokea. Kirol-Sistemaren oinarriak

  Espazio hau erabiliko dugu Jarduera fisikoaren eta kirolaren EAEko lege berriak sustatzen dituen aldaketa nagusiak identifikatzeko. Esparru teoriko berria ez ezik, arduradun politikoek kirol-politikak abian jartzea dela-eta dituzten jarrera eta lehentasunak ere interesatzen zaizkigu. Multzo honetan, eragile politikoen ibilbide-orria entzungo dugu, testuinguru juridiko berrian.

  Gainera, kanporantz begiratu behar dugu, eta gure eremuko planteamendu globalak ezagutu. Osasunaren Munduko Erakundearen eskutik, kongresu honetan, 2018-2030erako Jarduera Fisikoaren Ekintza Plan Orokorra aurkeztuko da.

  Esparru-hitzaldia:

  Let´s Be Active. Everyone, everywhere, everyday.
  Global Action Plan on Physical Activity. 2018-2030.

  Francisco B. Ortega. Consultor Organización Mundial de la Salud.

  Hitzaldiak:

  1. hitzaldia: “Kirolaren finantzaketa publikoa. Datuen analisia eta horiei buruzko txosten kritikoa“.

  Iñaki Ugarteburu. KAIT.

  1.Eztabaida Mahaia: “Kirolaren hainbat arlotako estrategiak eta proposamenak: jarduera fisikoa sustatzea / eskola-kirola / jarduera fisikoaren eta kirolaren finantzaketa / kirol-instalazioen parkea.”

  Euskal alderdi politikoen ordezkariak.
  Moderatzailea: Luis Solar.

  II. Blokeak. Pandemian sortutako kirol- (eko)sistema egokitzeko estrategiak 

  Kirol-sistema, bizi izan dugun bezala, aldatuz joan da jarduera fisikoa eta kirola sustatzen duten eragile berriei esker. Orain da garaia pertsona aktiboen gehikuntzari egiten dioten ekarpena aitortzeko eta haiekin batera bizitzeko, emaitza hobeak lortze aldera. Zenbait talde/eragileren dinamika ugarik praktikatzen eta dinamizatzen dituzte kirol-jarduerak ohiko esparrutik kanpo, fitness-eko operadoreak izan nahiz irabazi-asmoa duten edo ez duten autoantolatutako taldeak izan. Sakonduko dugu Interneti eta sare sozialei esker esponentzialki hazten ari den errealitate honetan.

  Era berean, kirola espazio berriak konkistatzen ari da, besteak beste, hiri-espazio publikoa. Ikuspegi ekofeministatik aztertuko dugu gai hori. Lorpen handi bat izango litzateke target berri honen profila, beharrak, eskariak eta abar ezagutu ahal izatea. Ba al dugu informazio-iturri gehiagorik kirolaren industriaren barruan?

  Azkenik, kirol-(eko)sistemak ezin du inor kanpoan utzi; horregatik, beharrezkotzat jotzen dugu jakitea zein diren gizarte-talde ahuletan jarduera fisikoa sustatzeko printzipioak, beren jarduera fisikoa gidatzeko baliabide gutxien dituzten kolektiboetan esku hartu ahal izateko.

  Hitzaldiak:

  1 hiltzadia: “2 urteko pandemiaren eragina kirolean eta jarduera fisikoan.”

  Juan Aldaz. EHU Soziologia fakultatea.

  2 hiltzadia: “Kirola ezinbesteko berritzapen garaietan”.

  Juanma Murua. Kontsultorea eta ekonomista hiri aktiboen arloan.

  3 hiltzadia: “Jarduera fisikoaren eraldaketa digitala VOLAVA kirol- enpresan”.

  Joel Balagué. CEO Volava.

  4 hiltzadia: “Kirol federatuko online lehiaren esperientzia berritzailea“.

  Judith Torralba. Euskadiko Gimnastika Federazioa.

  1 Eztabaida Mahaia: “Fitness sektoreko kirol-industriak pandemiara egokitzea.”

  (BE-UP fitness / BPXport / Fundación Estadio)
  Moderatzailea: Gerardo Escarza.

  III. Blokea.Etokizuneko erronkak 

  Covid-19ak kirolean duen efektua aztertuko dugu, sekula ez bezalako krisi baten lehenengo hilabeteak igaro ondoren. Kirol-industriaren ingurumen-iraunkortasunak 2030 agendaren aurrean dituen erronkez hitz egingo dugu.

  Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek 2018an kirolean egindako finantzaketari eta gastuari buruzko azterlana aurkeztu ondoren, gogoeta bat egin nahi genuke kirol-instalazio eta -zerbitzu publikoen jasangarritasun ekonomiko eta sozialari buruz, bai eta kirol-(eko)sistemaren barruan bete behar duten zereginari buruz ere.

  Hitzaldiak:

  1 hitzaldia: “Kirolaren Ekosistema termometroa Espainian.”

  Alfonso Jiménez. Fundación España Activa.

  2 hitzaldia: “Ekitaldiak antolatzea errealitate berriaren aurrean: Kirol anitzeko 2022ko Europako Triatloi Txapelketa Bizkaian.”

  Jorge García. FETRIko lehiaketa-zuzendaria.

  3 hitzaldia: “GJHak, kirolaren eraldaketaren bultzatzaile gisa.”

  Ana Vallejo. Aholkularitza-enpresa independentea Sports & Green Events

  Eztabaida Mahaia: “Udal kirolaren erronkak. Kirol zerbitzu eta instalazioen iraunkortasun ekonomiko eta soziala.”

  Boni Teruelo / Asier Arevalo / Fernando Tazo / Inma Martinez-Aldama.
  Moderatzailea: Clemen Sevilla.

  Amaierako – hitzaldia

  Aldaketa kirolaren gobernantza-estiloan.

  Juanjo Álvarez. EHUko Nazioarteko Zuzenbide pribatuko katedraduna.


Guardar

Guardar